Wednesday, August 27, 2008

Het virtuele museum opent alle deuren

Hoe kan een museum niet alleen de beschrijvingen van haar voorwerpen, maar ook alle aanvullende informatie erover digitaal doorzoekbaar maken met één zoeksysteem? Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam zoeken samen met het Gemeentemuseum Den Haag naar een oplossing.

Dit artikel is gepubliceerd in Informatieprofessional september 2008

Het Gemeentemuseum Den Haag heeft een grote collectie moderne kunst, waaronder de grootste verzameling Mondriaan-schilderijen ter wereld. Daarnaast heeft het museum prenten, modevoorwerpen en muziekinstrumenten. Elk voorwerp uit de collectie wordt op allerlei manieren beschreven met aanvullende informatie. In totaal beschikt het museum over ruim 100.000 objectbeschrijvingen, zo’n 250.000 bibliografische beschrijvingen, zoals boeken, artikelen en multimediaobjecten, en driekwart miljoen aanvullende archiefbeschrijvingen, zoals stukken uit het tentoonstellingsarchief.

Veel van deze informatie is nu nog moeilijk toegankelijk. Niet alleen zou de museumprofessional graag met één zoeksysteem door alle drie de soorten beschrijvingen zoeken, het is ook interessant voor de geïnteresseerde leek. Een liefhebber van de Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan, wil misschien ook wel meer weten over achtergronden bij de aankoop van het schilderij, de correspondentie over het schilderij met het museum, de achtergronden van tentoonstellingen waar het schilderij heeft gehangen, of over uitleenrechten. Zo kan hij op eigen houtje door al deze de informatie zoeken om zijn eigen verhaal over het schilderij en de schilder te creëren.

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) werken samen met het Gemeentemuseum aan de ontwikkeling van zo’n zoeksysteem in het project MUSEUM, afkorting voor Multiple-collection Searching Using Metadata.

Moderne gebruiker
De bedoeling is om in een keer alle deuren van het virtuele museum te openen, vertelt MUSEUM-projectleider Jaap Kamps van de UvA: “Je opent zowel de beschrijvingen van de collectie als die van het depot. Het idee van een virtueel museum voorziet ook in de behoefte van de moderne museumbezoeker. Die wil zelf zoeken, kiezen en beslissen. Hij wil niet alleen meer afhankelijk zijn van wat hem wordt voorgeschoteld. En juist omdat de interpretatie zo’n belangrijke rol in de kunst speelt, willen mensen van verschillende kanten informatie vergaren.”

Het Gemeentemuseum heeft al veel van haar beschrijvingen gedigitaliseerd. Om daarin te zoeken, gebruikt het museum nu het Kroniek-systeem. De basis daarvan is de tentoonstellingsdocumentatie die sinds de jaren zeventig centraal wordt bijgehouden. Alle documenten en objecten die een rol spelen bij een bepaalde tentoonstelling van het Gemeentemuseum worden verzameld en ontsloten door de documentatieafdeling. In de dagelijkse praktijk is deze systematiek langzamerhand verder ontwikkeld en toegepast op alle activiteiten, personen, collecties en gebouwen van het Gemeentemuseum.

De Kroniek is in feite een samenvoeging van alle inhoudelijke ontsluitingsystemen die in het museum worden gebruikt. Dat kent echter talloze nadelen. De gebruiker heeft al relatief veel kennis en ervaring nodig om er mee om te gaan; de zoekresultaten zijn verre van optimaal en niet op relevantie gerangschikt; en het systeem heeft moeite met het combineren van resultaten uit verschillende subdatabestanden, omdat die vaak in verschillende formaten zijn gemaakt.

Pilotversie
“Wij willen een zoeksysteem ontwikkelen dat duidelijk beter presteert dan Kroniek”, zegt Kamps. “En dat kan ook met de huidige stand van de informatica. De vraag waar we voor staan is hoe een gebruiker handig kan zoeken in deze grote berg heterogene metadata. Daarbij is ons uitgangspunt dat we één systeem zoeken voor alle collecties; een eenvoudig te gebruiken interface en een rangschikking van zoekresultaten van meer dan minder relevant, zoals moderne zoekmachines dat kunnen.”

Een belangrijke belemmering bij de ontwikkeling van zo’n zoeksysteem is dat de beschrijvingen op verschillende manieren zijn opgebouwd, door verschillende mensen zijn gemaakt, voor verschillende doelen en vaak ook nog in uiteenlopende jaren. Een beschrijving uit de jaren zeventig is in het algemeen op een andere manier opgesteld dan eentje van dit jaar. Een beschrijving bestaat uit velden die een bepaald type informatie geven, bijvoorbeeld een kunstenaar, een kunstwerk, een auteur, een titel, een tentoonstelling en een jaar. Maar de ene beschrijving over hetzelfde onderwerp kan uit andere velden bestaan dan de andere beschrijving.

Het MUSEUM-project loopt inmiddels ruim twee jaar, en gaat nog twee jaar door, tot april 2010. De onderzoekers hebben tot nu toe een basiszoeksysteem ontwikkeld, CatchUp genaamd, dat ook al uitgebreid is geëvalueerd. Dit basissysteem kan in principe zowel door museumprofessionals als door gewoon publiek worden gebruikt, in tegenstelling tot het bestaande Kroniek-zoeksysteem. Kamps: “Als test hebben we 66 documenten uit de collectie gekozen, en geprobeerd die terug te vinden met ons zoeksysteem en met de Kroniek. Dan vindt CatchUp meer relevante documenten dan Kroniek. Bovendien werkt dit zoeksysteem sneller en rangschikt het de resultaten op relevantie. Voor een gebruiker die tevreden is dat hij al iets vindt bij zijn zoekvraag, voldoet het basissysteem al. Maar voor gebruikers die echt alles willen vinden wat er beschikbaar is, is het nog lang niet optimaal.”

Het essentiële verschil tussen Kroniek en CatchUp is dat van een database versus een zoekmachine. Kroniek is een databasesysteem, bestaande uit drie onafhankelijke systemen voor objectenbeschrijvingen, documentatie en het tentoonstellingsarchief. Elk heeft een eigen complexe structuur. Je moet je als gebruiker aanpassen aan het systeem. Eerst moet je weten in welk van de drie databases je moet zoeken, en in welk veld. En dan moet je een exacte zoekopdracht opgeven, met als resultaat de verzameling beschrijvingen die precies overeenkomt met de zoekopdracht. Kroniek levert een werkbaar systeem op voor de expertgebruikers, die over voldoende voorkennis beschikken, en voldoende geduld om alle stappen te doorlopen.

CatchUp werkt anders. Het is een zoekmachine die relevante informatie, ongeacht de herkomst, als een op relevantie geordende lijst weergeeft. Hier is het systeem aangepast aan de gebruikers: gebruikers kunnen hun informatiebehoefte uitdrukken op de voor hen meest natuurlijke manier, en het systeem tracht de voor hen meest relevante resultaten te vinden. In de eerste versie van het systeem is een standaard rangschikkingsalgoritme gebruikt (Apache/Lucene: http://lucene.apache.org/), dat geen rekening houdt met de specifieke inhoud en gebruikscontext. Dit blijkt reeds een werkbaar systeem op te leveren, zonder dat het specifieke voorkennis van gebruikers vereist, noch een engelengeduld.

In de huidige versie worden zowel de data als de metadata als vrije tekst beschouwd, en met tekst-retrievalalgoritmen gerangschikt. “In de volgende versie,” zegt Kamps, “als we de waarde van metadata velden kunnen evalueren, kunnen we gebruik maken van de structuur van de data. Of dit leidt tot algemene verbetering is een open vraag.”

Klikgedrag analyseren
Een specifieke evaluatie op 66 vooraf geselecteerde documenten, zegt nog maar weinig over hoe goed het zoeksysteem in het algemeen werkt, voor een willekeurige gebruiker. Maar het is een begin. Het onderzoek richt zich momenteel op de vraag hoe de basisversie verbeterd kan worden. Daarvoor wordt aan de ene kant onderzocht of zoekresultaat nummer 1 ook werkelijk het beste is, en zoekresultaat nummer 2 werkelijk het een-na-beste; en aan de andere kant ook of het zoeksysteem belangrijke resultaten over het hoofd ziet.

Voor een realistischere evaluatie analyseren de onderzoekers nu het klikgedrag van gebruikers van de museumwebsite. Veel websites gebruiken transactielogs. Die houden bij welke zoektermen gebruikers intoetsen en hoe ze vervolgens door de webinformatie heen klikken. Deze methode passen de MUSEUM-onderzoekers toe op een deel van de website van het Gemeentemuseum, dat 1300 voorwerpen uit haar collectie bevat. “Over een periode van anderhalf jaar hebben we klikgegevens van gebruikers van de museumwebsite verzameld”, zegt Kamps. “Zo krijgen we gegevens van echte gebruikers die echte informatiebehoeften hebben. De evaluatie hiervan wordt komend najaar afgerond.”

Via een analyse van het klikgedrag kunnen de onderzoekers ook in detail analyseren welk belang bepaalde beschrijvingsvelden hebben en welk belang contextinformatie, zoals relaties tussen verschillende objecten, heeft. Kamps: “Deze analyse zal ongetwijfeld leiden tot verdere verfijning van het zoeksysteem, zowel door algemene verbeteringen als door aanpassingen voor een specifieke gebruikscontext.”

Virtueel museum
Op grond van deze evaluatie wordt dan in de tweede helft van het MUSEUM-project een volgende versie van het zoeksysteem gebouwd. Bij de evaluatie hiervan zullen de museumprofessionals een belangrijke rol spelen. Hun expertkennis is nodig om de zwakke punten van de zoekmachine op te sporen en te verbeteren. Parallel daaraan willen de onderzoekers samen met het Gemeentemuseum een online experimenteeromgeving creëren waar nieuwe ideeën voor het verbeteren van het zoeksysteem getest kunnen worden. Kamps verwacht dat er uiteindelijk twee zoeksystemen zullen ontstaan, een specifiek gericht op museumprofessionals en een voor een breder publiek. De vragen van experts gaan namelijk meestal een of twee stappen verder dan de vragen gewone bezoekers.

De huidige informatiezoektechnologie biedt volop mogelijkheden om het idee van een virtueel museum, dat al zijn collectie- en archiefdeuren openzet, werkelijkheid te maken. Maar, zo benadrukt Kamps, voor het realiseren van een goed virtueel museum speelt niet de technologie de doorslaggevende rol, maar de museumprofessionals, zoals de curatoren en de informatieprofessionals. Alleen als zij met hun specifieke kennis meehelpen aan het bouwen en evalueren van een zoekmachine, kan niet alleen de zoekmachine maar ook het virtuele museum een succes worden.


CATCH

MUSEUM is een van de tien projecten binnen het landelijke onderzoeksprogramma CATCH (Continuous Access To Cultural Heritage). CATCH is een onderzoeksprogramma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gericht op het digitaal toegankelijk maken van het Nederlandse culturele erfgoed. Dat erfgoed is beschikbaar in de vorm van teksten (zoals logboeken en rijksarchieven), beelden (zoals foto’s, film, tv en schilderijen) en geluiden (zoals radio-uitzendingen). CATCH gaat niet over het omzetten van analoog erfgoed naar een digitale vorm – daar is al veel onderzoek naar verricht – maar is erop gericht om digitale gegevens beter doorzoekbaar te maken.

In CATCH werken informaticawetenschappers samen met geesteswetenschappers en beheerders bij culturele erfgoedinstellingen zoals de Koninklijke Bibliotheek, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en natuurhistorisch museum Naturalis. CATCH ging van start in november 2004 en loopt tot 2009. Elk van de tien onderzoeksprogramma’s heeft een onderzoeksteam bestaande uit een promovendus, een postdoc, een wetenschappelijk programmeur, senior onderzoekers van universiteiten en senior stafleden van culturele instellingen.

Internet
Overzicht van alle CATCH-projecten:
www.nwo.nl/catch
MUSEUM:
http://nwo.nl/catch/museum/

Zoeken in plaatjes en praatjes

Wat zou het handig zijn als je net zo snel kunt zoeken in beeld- en geluidcollecties als dat nu al kan in teksten. Informatici hebben inmiddels de eerste demonstratieversies ontwikkeld om te zoeken in historische audiofragmenten en in afbeeldingen van archeologische vondsten.

Dit artikel is gepubliceerd in Informatieprofessional juli/augustus 2008

Vorig jaar werden de Radio-Oranjetoespraken van Koningin Wilhelmina uit de Tweede Wereldoorlog online doorzoekbaar op trefwoorden. Wie bijvoorbeeld als zoekwoord ‘Rotterdam’ intikt, krijgt een reeks van audiofragmenten voorgeschoteld waarin koningin Wilhelmina de maasstad noemt. In april van dit jaar werden ook 38 filmopnames van interviews met Nederlandse overlevenden van het concentratiekamp Buchenwald op deze manier doorzoekbaar. Dit googelen in gesproken geschiedenis is mogelijk gemaakt door het onderzoeksproject CHoral (Access to oral history), een samenwerking tussen informatici van de Universiteit Twente, het Gemeentearchief Rotterdam, Radio Rijnmond, het NIOD en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Audiovisueel erfgoedmateriaal met spraakherkenning doorzoekbaar maken is om talloze redenen een lastige opgave: het Nederlands uit het verleden is anders dan dat van nu; elke spreker heeft zijn eigen intonatie en zijn eigen woordenschat; achtergrondgeluiden kunnen roet in het eten gooien; de opname kan vol ruis zitten, enzovoort. “Maar”, zegt Franciska de Jong, projectleider van CHoral en hoogleraar taaltechnologie en computerlinguïstiek aan de Universiteit Twente, “wij zijn er niet voor de perfecte oplossing – die bestaat ook helemaal niet – onze taak is om meer uit audiovisuele erfgoedcollecties te halen dan mogelijk is met conventionele ontsluiting.”

De Jong en haar medeonderzoekers richten zich op de herkenning van informatieve spraak, zoals in documentaires of in nieuwsuitzendingen. Die zijn van nature rustiger en begrijpelijker dan bijvoorbeeld discussies. Voor nieuwsfragmenten halen de beste spraakherkenners een foutenmarge van onder de twintig procent. Dat betekent dat twee op de tien woorden verkeerd worden herkend. Helaas is audiomateriaal van erfgoedcollecties veel lastiger te ontrafelen. Hierbij wordt al snel meer dan de helft van de woorden verkeerd of niet herkend.

De Jong: “Dat lijkt misschien een slecht resultaat, maar uit onderzoek blijkt dat je daarmee toch een goede zoekbasis hebt. Dat komt omdat de spraakherkenner de meeste fouten maakt bij functiewoorden zoals ‘de’, ‘toen’, ‘omdat’, enzovoort. En dat zijn geen woorden waarop je wilt zoeken. Bovendien keren belangrijke woorden vaak meerdere keren in fragmenten terug. Als een woord de ene keer wel en de andere keer niet wordt herkend, is de kans toch groot dat je het juiste fragment vindt.”

Transcriptie
Het optimaliseren van de spraakherkenning is uiteraard essentieel. Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben een eigen open source spraakherkenner gebouwd. Die knipt eerst alle deelfragmenten die geen spraak zijn weg. Vervolgens gebruikt hij een akoestisch model voor het herkennen van het geluid. En ten slotte beslist een taalmodel welk woord met de grootste waarschijnlijkheid wordt uitgesproken. Het eindresultaat is een geschreven versie van het gesproken woord. De spraakherkenner brengt automatisch tijdcodes aan in het transcript. Elk zoekwoord correspondeert zo met een tijdcode, waardoor de computer automatisch naar een audiofragment kan springen.

De spraakherkenner gebruikt een woordenboek waaruit hij kan putten om te bepalen welk woord er wordt uitgesproken. Dat woordenboek kan worden aangepast al naar gelang het soort materiaal. De Jong: “De kunst is om al het beschikbare materiaal dat extra informatie geeft over de gesproken tekst optimaal te gebruiken. In het geval van de Radio Oranje-fragmenten hadden we bijvoorbeeld ook de uitgeschreven toespraken van koningin Wilhelmina. Dan heb je al een transcriptie, en hoef je alleen nog maar te bepalen op welk tijd wat wordt uitgesproken. Meestal bestaat zo’n transcriptie natuurlijk niet, maar vaak bestaat er wel al een geschreven samenvatting. Dat is mooi materiaal om de spraakherkenner te trainen op een specifiek domein; om hem bekend te maken met specifieke eigennamen, plaatsnamen en ander domeinspecifiek vocabulaire. Hoe meer informatie we hebben, hoe kleiner het probleem van de spraakherkenning.”

De volgende uitdaging CHoral is om het Radio Rijnmond-archief te ontsluiten. Radio Rijnmond heeft veel documentairemateriaal uit de naoorlogse opbouwperiode van Rotterdam. Maar omdat er weinig annotatie beschikbaar is, heeft de spraakherkenner het bij deze radiodocumentaires veel moeilijker dan bij de Buchenwald-interviews. Een tweede uitdaging is om er achter komen wat gebruikers precies willen en op welke manier je de zoekresultaten het beste kunt presenteren. Met of zonder de uitgeschreven tekst? Met of zonder aanvullend beeldmateriaal erbij? Online-gebruikers willen immers vaak ook wat hebben om naar te kijken, en niet alleen het audiofragment.

Zoeken met spraakherkenning biedt veel mogelijkheden, maar vergt wel een denkomslag bij de informatieprofessionals. Zij hebben niet meer de garantie hebben dat ze alles vinden. “Maar,” besluit De Jong, “ondanks dat spraakherkenning niet perfect werkt, kun je audiomateriaal veel efficiënter doorzoeken dan zonder deze technologie.”

Glaswerk en munten
Is het herkennen van het gesproken woord al moeilijk, het herkennen van beelden is nog een graad ingewikkelder. Probleem is dat er nog meer aspecten tegelijk een rol spelen dan bij geluid: kleur, vorm, textuur, lichtinval enzovoort. In het project RICH (Reading Images in the Cultural Heritage) werken onderzoekers van de Universiteit Maastricht samen met de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) aan de beeldherkenning van archeologische bodemschatten.

“Beeldherkenning moet de archeoloog ondersteunen bij het classificeren van zijn vondsten”, zegt projectleider en hoogleraar informatica Eric Postma van de Universiteit Maastricht. “De bedoeling is dat een computer een nieuwe vondst automatisch vergelijkt met eerdere vondsten, waarvan al veel informatie is opgeslagen. Het gaat er niet om dat de computer de expert vervangt – dat is onmogelijk – maar dat de computer de expert ondersteunt. Voor de herkenning en interpretatie van bepaalde details van een vondst zullen experts altijd nodig blijven.”

Inmiddels is RICH halverwege en hebben de onderzoekers twee demonstratieversies gereed: eentje voor de herkenning van glaswerk (met als referentie de digitale RACM-collectie Historisch Glas), en eentje voor de herkenning van Romeinse en Merovingische munten (met een referentiecollectie uit het Nederlandse Munten- en Penningenkabinet). Met de glaswerkdemo kan de gebruiker op bijvoorbeeld vorm, type en periode browsen door de collectie. Ook kan de gebruiker een digitale foto van zijn eigen glaswerk uploaden, waarna de computer de meest gelijkende stukken glaswerk in de referentiecollectie opzoekt en toont. Hetzelfde browsen en uploaden kan ook bij de muntencollectie.

De onderzoekers combineren beeldherkenning met automatische leertechnieken. De beeldherkenning moet ervoor zorgen dat beelden die sterk op elkaar lijken zodanig in digitale informatie worden omgezet dat ook de gedigitaliseerde gegevens sterk op elkaar lijken. De automatische leertechnieken gebruiken specifieke domeinkennis over glaswerk of munten om de gedigitaliseerde gegevens zo goed mogelijk te kunnen interpreteren. Daarbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de vorm van het glas, patronen op het glas of van de kleur en textuur bij munten. Hoe goed de beeldherkenning werkt, hangt sterk af van de dataverzameling, en varieert van tientallen procenten tot maximaal negentig procent.

Kennis expliciet maken
Het moeilijkste binnen RICH is om de veelal impliciete kennis die archeologen bij het herkennen van hun vondsten gebruiken om te zetten in expliciete regels, die een computer kan toepassen. Daarbij is de hulp van de experts essentieel. Postma: “Zij moeten ons zo goed mogelijk proberen uit te leggen waar ze bij de herkenning op letten. Archeologen hebben verder minder behoefte aan een antwoord op een vraag als ‘Wat is de meest gelijkende munt?’ maar meer aan een antwoord op de vraag ‘Waarom is dit de meest gelijkende munt?’ Ze willen weten welke kenmerken wel of niet overeenkomen tussen de vondsten.” Postma benadrukt dat het om een wederzijds proces gaat: “De archeologen kunnen van ons leren wat ze aan informatica kunnen hebben, en wij kunnen van de archeologen leren waaraan zij behoefte hebben.”

In de komende twee jaar willen de RICH-onderzoekers de resultaten van hun demonstratieversies laten evalueren door experts. Postma is tevreden over de resultaten met het glaswerk, maar tot nu toe hebben te weinig glasexperts naar de resultaten gekeken om hun werk te evalueren. Een tweede uitdaging is om het digitaliseren van archeologische vondsten verregaand te automatiseren. Een van de problemen is namelijk de beperkte beschikbaarheid van hoogkwalitatief beeldmateriaal. Liefst moet die digitalisatie zo gebeuren dat een object op het beeldscherm kan ronddraaien zodat ook de computer het van alle kanten kan bekijken.

Een derde uitdaging zit in het samenvoegen van het zoeken in tekst en het zoeken in beeld. Dat gebeurt binnen het Open Boek-project, een samenwerking van RICH met het MITCH-project (een ander project binnen het overkoepelende nationale onderzoek om het Nederlandse culturele erfgoed digitaal te ontsluiten (zie kader)). Stel dat een archeoloog glaswerk uit de Middeleeuwen vindt, dan kan hij niet alleen zijn vondst qua beeld vergelijken met wat al is gevonden uit die tijd, maar hij kan tegelijk ook zoeken in teksten op trefwoorden die betrekking hebben op zijn vondst.

Postma: “Mijn ideaal is dat de toekomstige archeoloog met een laptop naar de opgraving gaat, ter plekke foto’s neemt van de bodemschatten, deze draadloos naar een server stuurt, waarna de computer de bodemschatten vergelijkt met eerder gedocumenteerde vondsten, en de archeoloog ook meteen aanvullende tekstuele informatie kan opvragen.”


CATCH

CHoral en RICH zijn twee van de tien projecten binnen het landelijke onderzoeksprogramma CATCH (Continuous Access To Cultural Heritage). CATCH is een onderzoeksprogramma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gericht op het digitaal toegankelijk maken van het Nederlandse culturele erfgoed. Dat erfgoed is beschikbaar in de vorm van teksten (zoals logboeken en rijksarchieven), beelden (zoals foto’s, film, tv en schilderijen) en geluiden (zoals radio-uitzendingen). CATCH gaat niet over het omzetten van analoog erfgoed naar een digitale vorm – daar is al veel onderzoek naar verricht – maar is erop gericht om digitale gegevens beter doorzoekbaar te maken.

In CATCH werken informaticawetenschappers samen met geesteswetenschappers en beheerders bij culturele erfgoedinstellingen zoals de Koninklijke Bibliotheek, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en natuurhistorisch museum Naturalis. CATCH ging van start in november 2004 en loopt tot 2009. Elk van de tien onderzoeksprogramma’s heeft een onderzoeksteam bestaande uit een promovendus, een postdoc, een wetenschappelijk programmeur, senior onderzoekers van universiteiten en senior stafleden van culturele instellingen.

Internet
Overzicht van alle CATCH-projecten:
www.nwo.nl/catch
CHoral:
http://hmi.ewi.utwente.nl/choral/
Demo Radio Oranje:
http://hmi.ewi.utwente.nl/choral/radiooranje.html
Demo Buchenwald-interviews:
www.buchenwald.nl/
RICH:
www.rich.unimaas.nl/
RICH-demo’s:
www.referentiecollectie.nl/rich/

Saturday, August 16, 2008

Four days in Baku (Azerbaijan)


Baku Beauty: our friends Nika, Nara, Natasha and Del flying over Baku...


Nara and Nika


Nika, Natasha and Nara

Me in the Palace of the Shirvanshakhs in Baku's old town
The old town of BakuBaku by nightTea party with Natasha, Nika, Del, Nara and MonikaThe Palace of the ShirvanshakhsDancing in Qobustan