Boeken

Tuesday, March 31, 2009

Abelprijs 2009 voor “revolutionaire bijdragen aan de geometrie”


Dit artikel is gepubliceerd in NRC Handelsblad, 31 maart 2009

De Frans-Russische wiskundige Mikhail Gromov (1943) heeft de Abelprijs 2009 gewonnen (€ 700.000). Dat heeft de Noorse Academie van Wetenschappen en Letteren op 26 maart bekend gemaakt. De Abelprijs wordt sinds 2003 jaarlijks uitgereikt, en geldt als de Nobelprijs voor de wiskunde. Gromov krijgt de prijs voor zijn “revolutionaire bijdragen aan de geometrie”. De oudste tak van de geometrie gaat over relaties tussen punten en lijnen in een plat vlak. Aan deze platte wereld ontlenen we ons intuïtieve idee van lengte, oppervlakte en kortste weg. Op een gekromd oppervlak zoals een berglandschap worden die begrippen moeilijker meetbaar. De kortste begaanbare weg tussen twee berghutten is meestal niet een rechte lijn, maar een kronkelpad. De moderne geometrie zoekt naar geometrische relaties in abstracte hoogdimensionale werelden. Hierin heeft Gromov baanbrekende inzichten ontwikkeld. Sommige daarvan worden ook toegepast in de analyse en de algebra. Binnen de natuurkunde wordt Gromovs werk gebruikt in de snaartheorie (via de Gromov-Witten-invarianten).

Meer informatie: