Boeken

Wednesday, December 9, 2015

Wees niet bang voor robots, verwelkom ze als collega's

Robots die al onze banen pikken? Zo’n vaart loopt het niet, concludeert de WRR. Wel moeten we leren om met robots samen te werken.


‘Robots pikken onze banen in’, zo vatten veel media een toespraak uit 2014 van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen. Hij zei trouwens ook dat robots nieuwe kansen bieden, maar dat sneeuwde onder in de berichtgeving van vorig jaar. Asscher baseerde zich op een publicatie van Oxford-onderzoekers die beweerden dat binnen twintig jaar de helft van de banen in de VS zal worden overgenomen door computers en robots.

Consultancybureau Deloitte deed dit onderzoek nog eens dunnetjes over voor de Nederlandse situatie en kwam tot een vergelijkbare conclusie. Hoeveel banen er bij zouden komen, werd trouwens niet geschat. Een belangrijke omissie, want er zullen ook weer nieuwe banen ontstaan, al is het maar die van robotmonteur.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), een onafhankelijk adviesorgaan van de Nederlandse regering, stelde zich tot taak om de claim dat robots onze banen inpikken verder te onderzoeken. Wat betekent de robotisering voor de toekomst van het werk in Nederland? Om welke robotisering gaat het? En hoe moet de overheid hierop inspelen?

Lees het hele artikel op NPO Wetenschap.

Beluister hier mijn bijdrage aan het Radio 1-programma De Ochtend.