Boeken

Monday, February 8, 2021

AI made in Europe

Hoe moet Europa antwoorden op de razendsnelle AI-ontwikkelingen in China en de VS? Drie AI-experts geven antwoorden vanuit universitair-, bedrijfs- en maatschappelijk perspectief: prof. Holger Hoos, prof. Maarten de Rijke en Catelijne Muller. Dit artikel is gepubliceerd in technologietijdschrift De Ingenieur van februari 2021

De EU-landen mogen dan een gat in de lucht zijn gesprongen na de verkiezing van Joe Biden tot de nieuwe president van de VS, de verwachting is dat de EU ook onder Bidens presidentschap veel meer dan vroeger op zichzelf aangewezen zal zijn. Dat geldt ook op het terrein van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence - AI). De VS zullen de banden met de EU weer meer gaan aanhalen dan onder Donald Trump, maar dan vooral vanwege een gemeenschappelijk belang in de geopolitieke strijd tegen China.

China wil in 2030 wereldleider zijn op het terrein van kunstmatige intelligentie. Daarvoor heeft het een concreet stappenplan opgesteld: eerst de achterstand inlopen, over vijf jaar wereldleider worden op enkele AI-terreinen, en over tien jaar in het hele AI-veld voorop lopen. De VS, op vele AI-terreinen de huidige wereldleider, heeft zich in de afgelopen jaren meer naar binnen gekeerd. Ook op AI-gebied geldt in de VS: eigen bedrijfsleven eerst.

Holger Hoos is hoogleraar machine learning aan de Universiteit Leiden en voorzitter van de raad van bestuur van CLAIRE, een organisatie die is opgericht door de Europese AI-gemeenschap. Doel van CLAIRE: Europa wereldleider maken op het gebied van mensgerichte, betrouwbare AI. Hoe vindt hij dat de EU moet reageren op de AI-ontwikkelingen in China en de VS?

Hoos: “In de VS is het bedrijfsleven leidend, in China de overheid. De beste niche voor Europa is om ons te richten op AI waarin de mens centraal staat: ‘AI for Good, AI for All’. Laten we AI ontwikkelen die in overeenstemming is met de Europese waarden en die ten goede komt aan alle burgers. Denk bijvoorbeeld aan AI die bijdraagt aan de 17 doelen van duurzame ontwikkeling die de VN heeft opgesteld.”

Hoos benadrukt dat de EU alleen wereldleider in mensgerichte AI kan worden wanneer het ook leiderschap toont in de ontwikkeling van AI-technologie en in het fundamentele onderzoek. Hoos: “Het is verkeerd om te denken dat we technologie uit de VS of China kunnen kopen om het daarna in Europa uit te rollen. Mensgerichte AI krijg je alleen als je het van de grond af aan zelf bouwt volgens de Europese waarden die wij belangrijk vinden. En ook het fundamentele onderzoek zullen we zelf moeten doen en niet moeten overlaten aan de grote Amerikaanse tech-bedrijven.”

Lees het hele artikel in De Ingenieur