Boeken

Thursday, June 5, 2008

Verslag Studiegroep Wiskunde met de Industrie 2007

Zie: http://www.math.uu.nl/swi2007/proceedings-popular.pdf

Inhoud:

1 Meer gewas in gesloten kas
2 Slimme inzet van KLM-reservecrew
3 Optieprijzen in een formule
4 Minder verstoringen in MRI-beelden
5 Computerchips schrijven met een beamer
6 Pompje helpt hartpatiënten

"Dit boekje is het eerste deel van de proceedings van de 58e Europese
Studiegroep Wiskunde met de Industrie 2007, die van 29 januari tot en
met 2 februari 2007 werd gehouden in Utrecht. In totaal 79 deelnemers
hebben zich in die week geworpen op zes vraagstukken afkomstig uit het
bedrijfsleven in een poging een oplossing te vinden. De meeste deelnemers
kwamen uit Nederland of België, maar ook waren er wiskundigen uit
Engeland, Frankrijk, Ierland en Polen."

"Wetenschapsjournalist Bennie Mols heeft op basis van interviews met
deelnemers en probleemstellers voor elk van de zes problemen een helder
beeld gegeven voor een groot publiek van probleem, oplosmethode(n),
resultaten, en ook van de manier waarop de oplossing tot stand is
gekomen."